෴ නිමි ෴

ඒ මැරතනුත් ඉවර වුණා.නිදිම නිදි මතයි.දැන් නම් යන්න වෙලාව.බොහොම හොඳ අත්දැකීමක් වගේම මාර ආතල් එකක්.හිනා කාලා මැරුණා.එහෙනම් 2008 බ්ලොග් මැරතන් මග් අවසන් සටහනට අවසර

සැමටම සුභ රාත්‍රියක්

  • maleemsg
  • December 28th, 2008

  හිනා කාලා මැරුනේ බ්ලොග් ලියලද චැට් කොරලද?

 1. ඔය දෙකම නෙවි. රේඩියෝව අහලා..

  • nuwansi
  • February 23rd, 2009

  🙂

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: