මොඩම් සෙල්ලම

අයියයි(අරවින්දගේ වියමන),මමයි ඉන්නෙ මැෂින් දෙකක නිසා එක මොඩම් එකකින් ලියන්නෙ කොහොම ද?කම්පනා කරල කරල යන්තම් එක විසඳුමකට ආවා විනාඩි පහෙන් පහට මොඩම ඒකෙන් මේකට ,මේකෙන් ඒකට සීරු මාරු.ඒකත් ම”මල්ලී,මා මොඩම ඕනෑ”අප්පා ඔන්න කෑ ගහනවා පොඩ්ඩක් ඉන්න මම මොඩම් එක දීල එන්නම්.

අයියටයි ම‍ටයි එක මොඩම් එකක් මදී
මාරු කොරල මාරු කොරල මට හරිම හතී

ඕං එහෙනම් මමත් කෑ ගහනවා “අයියෝ,මටත් මොඩම ඕනෑ

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: