මගෙ ෆ්‍රෙඩාලා ටික

මේ ළඟදි සංගීත පන්තියෙදි mp4 එකක් හම්බ වුණා.ඉතින් ඒ මඟුල ඉස්සරහ නැති පිස්සු නැටුව.මේ අපේ විලාසිතා සංදර්ශනේ(ඔය ඉස්සරහම ඉන්නනෙ පංතියෙ සර්ගෙ පුතා 🙂

Advertisements
    • maleemsg
    • December 27th, 2008

    අනේ….හරී ෂෝයී කට්ටිය..!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: