පෙරේතයිනේ,කා වර

යකෝ චැට් එකේ ඉන්න එවුන් ඉල්ලන්නේ කෑම විතරනේ.ඕන් මම නම් බඩ පැලෙන්න කෑවා(සද්දයක් ඇහුනොත් මගේ බඩ පැලුනා).පොඩ්ඩක් අහල බලන්න චැට් එකේ ඉන්න කෙනෙකුට කෑම කඩයක් එහෙම තියෙනව ද කියල

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: