උගේ ඇඟෙත් මඩ,මඟේඇඟෙත් මඩ

දැන් අපේ සංසදේ කට්ටිය නොමිලේ මඩ කවෝනව නොවැ(ඇත්තම කිව්වොත් ගිල්ලෝනව).පොඩ්ඩක් වැට් එක හරියෙ ගිහින් බලන්නකෝ කම්මැලි කමටත් එක මඩ පාරක් කාගෙන එන්න පුළුවන්.අයිය යි මමයි නම් දැන් සමූහ මඩ කෑමක් කාලා ඉන්නෙ.හැමෝ එහෙ ගජරාමෙට මඩ කනව

Advertisements
  1. මඩ සෝදාගත් කල කෙළින්ම රජ තමා ඉතින් ‍… නැද්ද ?

    • gayankt
    • December 27th, 2008

    ලොකු ලොක්කොත් මඩ නාන එකේ අපි මඩක් ගහල අහිංසක විනෝදයක් ගත්තම මෙ‍කෝ 🙂

  2. අනේ ඉතින් එක් මඩනේ………………

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: