ලිපියකට අදහස් ලබා ගන්නා ක්‍රම

මේ ළඟදී මට අපූරු වෙබ් අඩවියක් මුණ ගැහුනා.එහි මෙහෙම පවසලා තිබුනා. “All is not the same, Because of that wait in my site for a few, the difference which you feel about my site tell to me by writing a comment” මේ මගින් කර ඇත්තේ මෙම අඩවිය සඳහා පාඨක ප්‍රතිචාර ගෙන්වා ගැනීමයි.මේ බව දැන ගත් මම මේ පිළිබඳ වැඩි තොරතුරු සොයන විට ලිපියකට අදහස් නැත්නම් comment ගෙන්වා ගන්නා අයුරු සඳහන් වුනු ලිපියක් හමු වුනා. ඒ ලිපිය ඔබටත් කියන්න හිතුනා.

  1. ලිපිය නරඹන්නන් අදහසක් තබා යන්නට ධෙර්යයමත් කරවන්න.
  2. ලිපිය අවසානයේ ප්‍රශ්නයක් අසන්න.
  3. පාඨකයන් තැබූ අදහස් පිළිබඳව ප්‍රශ්න කරන්න. එමඟින් එය සාකච්ඡාවක් ලෙස ඉදිරියට ගෙනයන්න.
  4. හැකිනම් ඒ වෙනුවෙන් කුඩා ප්‍රතිලාභ ලබා දෙන්න. එම වසරේ වැඩිම අදහස් ගනනක් ලියූ 10 දෙනා පිළිබඳව ලිපියක් ලියන්න.
  5. අදහස් තැබීමේ ක්‍රමය පහසු කරන්න.ලියාපදිංචි වීම්. captcha පරවීම් ඉවත් කරන්න
  6. ලිපි සඳහා සිත් ඇදගන්නා සුළු මාතෘකා යොදන්න.
Advertisements
  • එදිරි
  • August 6th, 2008

  rss බ්ලොග් ඇතුලත් කරන ආකරය කියන්න පුලුවන් ද?

 1. ඔබ ඇසූ ප්‍රශ්නය පැහැදිලි නැත. ඔබට අවශ්‍ය rss feed එකක් බ්ලොග් එකට ඇතුළත් කර ගැනීමට ද?

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: